تماس با ما

دفتر فروش : ۲۸۴۲۹۲۰۹-۰۲۱ (۱۰خط)

فکـــــس  :  ۲۸۴۲۹۲۰۹-۰۲۱ (داخلی۴)

دفتر کارخانه :  ۷۷۰۶۸۲۵۹-۰۲۱

واتســــاپ و تلگرام  :  ۰۹۳۰۲۳۳۰۲۰۰

ایمیل: tjfdashco.com@gmail.com