گزیده ای از نمونه های ساخته شده

محصولات ما در ۲ سبک می باشند سبک اول تولیدات استاندارد است که مناسب صنایع کوچک است این سبک دارای قیمت های مناسبی است.سبک دوم سبک صادراتی است که مناسب صنایع پتروشیمی، صنایع داروسازی وکارخانجات بزرگ می باشد.