گزیده ای از نمونه های ساخته شده

محصولات جام فن در 2 سبک می باشند سبک اول تولیدات استاندارد است که مناسب صنایع کوچک است این سبک دارای قیمت های مناسبی است.سبک دوم سبک صادراتی فن سانتریفیوژ است که مناسب صنایع پتروشیمی، صنایع داروسازی وکارخانجات بزرگ می باشد.