گروه صنعتی جـــام فن

تاسیس 1364

اگزاست فن

از ما فقط بهترین ها و پیچیده ترین ها را بخواهید

عرضه کننده انواع اگزاست فن، هواکش های صنعتی و سیستم های فیلتراسیون

Layer Slider

You can display not only one Layerslider but multiple ones on every page. You got all the amazing Layerlsider options for each slider, starting with height, style, transitions etc. The transitions for each element can be set in a fancy drag and drop editor, you got amazing options like mouse parallax effects and a slew of demo sliders to import.

دفترفروش :77068259-021                    28429209-021     واتساپ :  09302330200